Comandă online, simplu, sigur şi rapid!

Livrare în 45 minute pentru restaurantul Rosa sau primești banii înapoi

20-Jan-2021, autor: Madalin Istrate

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI  

Organizatorii campaniei  Livrare in 45 minute pentru restaurantul Rosa sau banii inapoi sunt Amytop SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. David Ferenc, Nr.21, inmatriculata la Registrul Comertului Cluj-Napoca cu Nr.J12/4377/2008, avand cod de inregistrare fiscala RO24692529 si Rosa Restaurants SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Str.David Ferenc, Nr.21, Ap.6, inmatriculara la Registrul Comertului Cluj-Napoca cu Nr.J12/3262/2016, avand cod de inregistrare fiscala RO36482938, in parteneriat cu HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG. 

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE 

Campania se desfasoara in  perioada 20.01.2021 – 27.01.2021 prin intermediul platformei Tazz by eMAG, ilocalitatile Cluj-Napoca si Floresti. 

Art. 3 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE  

Campania se desfasoara pentru produsele marcate in platforma, Tazz by eMAG ale partenerului restaurant Rosa din Cluj-Napoca si Floresti. Comanda minima pentru a putea participa la aceasta campanie este de 29,90 Ron. 

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE 

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 16 anidin localitatile  Cluj-Napoca si Floresti, care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStorePentru a putea participa la campanie, este necesar ca persoanele sa aiba un cont Tazz by eMAG activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament. 

 Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI  

Pentru fiecare comanda plasata in perioada 20.01.2021 – 27.01.2021, in cadrul evenimentului Livrare in 45 minute pentru restaurantul Rosa sau banii inapoirespectiv la produsele marcate conform art.3, de o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4, in perioada derularii campaniei pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, participantilor li se va restitui contravaloarea comenzii plasate,  daca intre momentul plasarii comenzii si pana la ridicarea acesteia au trecut mai mult de 45 minute.  Pentru restituirea contravalorii comenzii, in cazul nerespectarii termenului de livrare, participantii trebuie sa contacteze Tazz by eMAG in ziua plasarii comenzii pe care o reclamala numarul  +40 372 061 485Tazz by eMAG va proceda la verificarea timpului de livrare pentru comanda in cauza, iar in cazul in care se constata depasirea perioadei de 45 de minute, va proceda la restituirea contravalorii comenzii in contul bancar al participantului inregistrat in platforma Tazz by eMAGin termen de 2 pana la 5 zile lucratoare de la data confirmarii depasirii timpului de livrare de 45 minute. Pentru comenzile plasate cu plata in numerar, la livrare, daca se constata depasirea celor 45 de minute, participantul nu va achita contravaloarea comenzii livratorului. Reclamatiile plasate in alta zi decat cea in care a fost plasata comanda nu vor fi supuse prezentului Regulament. 

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI  

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://blog.eucemananc.ro/ si la adresa, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr. 5, Timișoara, județul Timiș.  

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT  

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.  

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI  

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://blog.eucemananc.ro/ 

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei  Livrare in 45 minute pentru restaurantul Rosa sau primesti banii inapoi“.  

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro  

Art. 10 LITIGII 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente dinmunicipiul Timisoara 

Art. 11 CONTESTATII  

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare.  

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI  

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://blog.eucemananc.ro/ 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL 

(Vazut de 479 ori, 1 vizite azi)