Comandă online, simplu, sigur şi rapid!

Regulament Campanie – Pofte împăcate cu vouchere nelimitate – Mastercard

9-Nov-2020, autor: Iasmina

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

,,Pofte împăcate cu vouchere nelimitate @Mastercard”

 

Salvează cardul tău Mastercard pe Tazz by eMAG și te RĂSPLĂTIM cu un voucher de 20 de lei CADOU. 🎁

 

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei ,,Pofte împăcate cu vouchere nelimitate @Mastercard” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, societate care funcționează conform tuturor prevederilor legale în vigoare din România, denumită  în continuare Tazz by eMag.

 

Art. 2. DURATA CAMPANIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

Campania se va desfășura în perioada 09.11.2020 – 31.01.2021, ora 23:59, prin intermediul platformei sau aplicației Tazz by eMAG, în orașele  Iași, Timișoara, Cluj, București, Arad, Brașov, Oradea, Sibiu, Deva, Brăila.

 

Art. 3. PARTICIPANȚI ȘI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice cu vârsta minimă legală de 16 ani care îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament și care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore,  pentru a plasa dintr-un cont Tazz deja existent la data începerii campaniei sau dintr-un cont nou creat, o comandă în valoare de minimum 50 de lei (în calculul acestei sume nu se ia în considerare costul transportului), la oricare Partener care acceptă plata cu cardul din orașele participante, iși salvează cardul Mastercard și achită comanda cu acest card sau achită comanda cu un card Mastercard deja salvat in Aplicația Tazz by eMag.

Salvarea  cardului de către Participant la efectuarea tranzacției, cu respectarea condițiilor de participare la campanie, aduce acestuia un voucher cadou în valoare de 20 lei.

 

Produsele participante la campanie sunt cele care fac obiectul comenzilor în valoare de minim 50 de lei (în calculul acestei sume nu se ia în considerare costul transportului) și achitate cu un card Mastercard (care este deja salvat în aplicația Tazz by eMag sau care este salvat în momentul efectuării tranzacției), plasate de un  Utilizator Tazz, în perioada campaniei, la oricare Partener care acceptă plata cu cardul, din orașele participante la campanie.

 

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la această campanie, este necesar ca în perioada 09.11.2020 – 31.01.2021, ora 23:59, participanții să folosească un cont deschis pe platforma de comenzi online www.tazz.ro (varianta web sau aplicație), indiferent dacă este un cont deja existent în momentul începerii campaniei sau este unul nou creat, cu un număr de telefon și o adresă de e-mail valide și conținând toate datele necesare pentru a plasa o comandă prin platforma de comenzi online Tazz by eMAG, cu plata prin card bancar Mastercard.

Din acest cont, Participanții vor putea plasa, pe toată perioada campaniei, comenzi  în valoare de minim 50 de lei (în calculul acestei sume nu se ia în considerare costul transportului) la Partenerii care acceptă plata cu cardul, din orașele participante la campanie, comenzi care vor fi achitate cu un card Mastercard.

Participanții care, respectând prezentul regulament, efectuează în perioada campaniei o comandă  în valoare de minim 50 lei (în calculul acestei sume nu se ia în considerare costul transportului), la oricare Partener care acceptă plata cu cardul din orașele participante, iși salvează cardul Mastercard  și achită cu acesta comanda, vor primi automat prin e-mail un mesaj care conține codul unic al unui voucher în valoare de 20 de lei precum și restul informațiilor de utilizare a acestuia.

De asemenea, acești Participanți vor fi automat înscriși la o tragere la sorți cu șanse de câștig a  15 premii.

Voucherul astfel câștigat poate fi utilizat o singură dată, la următoarea comandă de minim 50 de lei (în calculul acestei sume nu se ia în considerare costul transportului), plasată la orice Parteneri care acceptă vouchere, marcați prin aplicația Tazz by eMag, în orașele Iași, Timișoara, Cluj, București, Arad, Brașov, Oradea, Sibiu, Deva, Brăila. Pentru a vedea lista acestor Parteneri, Participantul trebuie să selecteze categoria “Acceptă vouchere”. Voucherele câștigate sunt valabile timp de 14 zile de la data primirii acestora și sunt netransferabile.

Participanții care, în momentul începerii campaniei, au deja un card Mastercard salvat în aplicația Tazz by eMag și achită cu acesta, pe durata desfășurării campaniei, o comandă în valoare de minim 50 lei (în calculul acestei sume nu se ia în considerare costul transportului), la Partenerii care acceptă plata cu cardul, din orașele participante la campanie, cu respectarea condițiilor de participare la campanie, vor intra automat într-o tragere la sorți cu șanse de câștig a  15 premii.

Pentru a putea câștiga voucherul în valoare de 20 lei, acești Participanți trebuie să salveze și să utilizeze un nou card Mastercard.

Voucherele cadou în valoare de 20 lei vor fi acordate pe toată durata desfășurării campaniei.

Câștigătorii premiilor în produse vor fi anunțați pe pagina de Facebook Tazz by eMag, în data de 05.02.2021, după tragerea la sorți ce va avea loc în aceeași zi.

 

Art. 5. DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Are dreptul de a participa la Campania ,,Pofte împăcate cu vouchere nelimitate @Mastercard”  orice persoană fizică, cu vârsta minimă legală de 16 ani, indiferent de naționalitate, religie sau sex, fie că este rezidentă în România sau doar aflată temporar în țară, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • Are un cont pe platforma de comenzi online tazz.ro (varianta web sau aplicație), cu un număr de telefon și o adresă de e-mail valide, precum și toate datele necesare pentru a plasa o comandă prin platforma de comenzi online Tazz by eMAG (poate fi un cont deja existent la data inceperii campaniei sau un cont nou creat);
 • are calitatea de Utilizator al unui card bancar Mastercard emis de o bancă instituție autorizată;
 • Plasează în perioada 11.2020 – 31.01.2021, ora 23:59, din contul Tazz, o comandă în valoare de minim 50 de lei (în calculul acestei sume nu se ia în considerare costul transportului), la Partenerii care acceptă plata cu cardul, din orașele participante;
 • Își salvează cardul Mastercard în momentul în care efectuează plata comenzii sau are deja salvat un card Mastercard în Aplicația Tazz by eMag
 • Achită comanda cu cardul

 

Art. 6. PREMIILE CAMPANIEI

Premiile campaniei ,,Pofte împăcate cu vouchere nelimitate @Mastercard” constau în vouchere în valoare de 20 lei și produse acordate în urma tragerii la sorți, premii oferite de Organizator in parteneriat cu Mastercard Participanților la campanie, în condițiile  și cu respectarea prezentului Regulament.

Premiile acordate în urma tragerii la sorți și valoarea acestora, sunt:

 1. 2x Produs Pickup Audio-Technica AT-LPX5 – Preț 1499 lei/buc. – Total 2 998 lei (Tva inclus);
 2. Box KEF Q550 Satin White – Preț 2599 lei/buc. – Total 2 599 lei (Tva inclus);
 3. 3X Bang&Olufsen Beoplay A1 Natural – Preț 749/buc. – Total 2 247 lei (Tva inclus);
 4. 3x Casti DJ Audio – Technica ATH-E50x negru – Preț 619 lei/buc. – Total 1 857 lei (Tva inclus);
 5. Chitară Fender Prodigy din 1991 – Preț 900 euro + TVA – Total 1071 euro (Tva inclus);
 6. Colecție viniluri Vița de Vie (x5) – Preț 600 lei / buc – 3000 lei + TVA –Total 3570 lei (Tva inclus).

Valoarea totală a premiilor oferite în produse este de – 13 271 lei și 1071 euro (Tva inclus). Costul premiilor si impozitul aferent este sustinut de catre Tazz by eMag, în parteneriat cu Mastercard.

Extragerile se fac prin platforma https://www.tragerilasorti.ro/, în data de 05.02.2021 iar rezultatul acestora va fi făcut public printr-o postare pe pagina de Facebook Tazz by eMAG, în aceeași zi.

Vor fi extrași 15 câștigători și 15 rezerve, fiecare dintre aceștia urmând a fi contactați la numerele de telefon  înscrise în conturile personale de pe Tazz by eMAG.

Dacă un câștigător nu va putea fi contactat în termen de 24 de ore, premiul va fi acordat unei rezerve. Dacă nici rezerva nu va răspunde în termen de 24 de ore de la contactare, premiul va rămâne în posesia organizatorului.

După stabilirea câștigătorilor, Organizatorul va asigura  și va suporta livrarea premiilor către aceștia, prin curier sau poștă.

Art. 7. REGULAMENT GENERAL

Prezenta campanie se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare pe teritoriul României și pe teritoriul Uniunii Europene (UE), respectând drepturile participanților.

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://blog.eucemananc.ro/ și la adresa din Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județ Timiș.

Art. 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Datele personale ale participanților la această campanie sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor. Prin participarea la această campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul și pe durata strict necesară organizării și desfășurării campaniei.

Participantul la campanie, în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro).

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

 • transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro
 • transmiterea unei solicitări scrise prin curier / poșta, la adresa: Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, județ Timiș, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

Art. 9. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Se va face la data de 31.01.2021, ora 23:59, existând posibilitatea de încetare înainte sau după această dată în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, conform legislației în vigoare, sau printr-o decizie unilaterală a organizatorului.

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://blog.eucemananc.ro/

Art. 10. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

Participanţilor nu le este impusă vreo taxă de participare în legătură cu participarea la prezenta Campanie sau în legătură cu intrarea în posesia Premiului şi niciun fel de cheltuieli indirecte, suplimentare achiziționării produsului, cu excepţia cheltuielilor normale de participare (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Campanie). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte”, în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

Prin participare la Campanie, Participanţii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiului din prezenta Campanie.

Art. 11. LITIGII

Dacă vor apărea litigii între www.tazz.ro, proprietatea SC HCL Online Advertising SRL și participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Într-un caz contrar, pentru soluționarea litigiilor, între părțile implicate în litigiu, litigiul va fi înaintat către soluționare lor de către instanțele competente.

Art. 12. CONTESTAȚII

Cererea scrisă a participantilor la Campanie in vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la adresa de corespondență a Organizatorului din Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județ Timiș,  in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luată în considerare.

 

Art. 13. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondență a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://blog.eucemananc.ro/

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

 

(Vazut de 3,011 ori, 2 vizite azi)