Comandă online, simplu, sigur şi rapid!

Regulament Concurs Street Food Asia by Chef Foa – București

28-Oct-2020, autor: Rafaela Sava

Secțiunea 1. Organizatorul concursului 

Organizatorul concursului ,,Street Food Asia by Chef Foa” este Tazz by eMAG, proprietatea HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, societate care funcționează conform tuturor prevederilor legale, în vigoare, din România.

Concursul se va desfășura în perioada 28.10.2020 – 29.10.2020, ora 23:59, prin intermediul platformei sau aplicației Tazz by eMAG, în orașul București.

Secțiunea 2. Descrierea 

Concursul îi îndrumă pe toți participanții să plaseze cel puțin o comandă de la restaurantul Stradale și Stradale Expo Park, disponibil pe Tazz by eMAG, cu unul dintre cele 4 preparate speciale incluse în categoria “Street Food Asia by Chef Foa” pe durata campaniei și vor intra automat în tragerea la sorți a concursului, în urma căreia pot câștiga unul dintre cele 3 vouchere CADOU de 250 și una dintre cele 3 cărți “Street Food: Asia – Să facem dreptate ingredientelor!” – by Chef Foa.

Secțiunea 3. Drepturile și condițiile de participare 

3.1 Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice sau juridice din orașul București, indiferent de vârstă, naționalitate, religie sau sex, fie că sunt rezidente în România sau doar aflate temporar în țară. La acest concurs nu pot participa angajați ai organizatorilor, ai agenției de publicitate sau orice persoană implicată în organizare. 

3.2 Tragerea la sorți va avea loc în data de 30.10.2020, prin intermediul site-ului tragerilasorti.ro, iar rezultatul extragerii va fi făcut public printr-o postare pe pagina de Facebook Tazz by eMAG, în aceeași zi.

Vor fi extrași 3 câștigători și 5 rezerve, fiecare dintre aceștia urmând a fi contactați la numerele de telefon înscrise în conturile personale de pe Tazz by eMAG. Dacă un câștigător nu va putea fi contactat în termen de 24 de ore, premiul va fi acordat unei rezerve. Dacă nici rezerva nu va răspunde în termen de 24 de ore de la contactare, premiul va rămâne în posesia organizatorului.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale 

Datele personale ale participanților la această campanie sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor. Prin participarea la acest Concurs, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul și pe durata strict necesară organizării și desfășurării Concursului.

Participantul la Concurs, în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro).

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

  • transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro
  • transmiterea unei solicitări scrise prin curier / poșta, la adresa: Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, județ Timiș, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

Secțiunea 5. Regulament general 

Prezenta campanie se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare pe teritoriul României și pe teritoriul Uniunii Europene (UE), respectând drepturile participanților. 

Secțiunea 6. Premiile concursului ,,Street Food Asia by Chef Foa”

Premiile concursului constau în 3 vouchere în valoare de 250 lei, valabile la restaurantele Stradale din București, prin intermediul platformei sau aplicației Tazz și 3 cărți “Street Food: Asia – Să facem dreptate ingredientelor!” – by Chef Foa.

Secțiunea 7. Încetarea concursului  

Se va face la data de 29.10.2020, ora 23:59, existând posibilitatea de încetare înainte sau după această dată în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, conform legislației în vigoare, sau printr-o decizie unilaterală a organizatorului. 

Secțiunea 8. Taxe și impozite

Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

Participanţilor nu le este impusă vreo taxă de participare în legătură cu participarea la prezenta Campanie sau în legătură cu intrarea în posesia Premiului şi niciun fel de cheltuieli indirecte, suplimentare achiziționării produsului, cu excepţia cheltuielilor normale de participare (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Campanie). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte”, în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

Prin participare la Campanie, Participanţii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiului din prezenta Campanie.

Secțiunea 9. Litigii 

Dacă vor apărea litigii între www.tazz.ro, proprietatea SC HCL Online Advertising SRL și participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Într-un caz contrar, pentru soluționarea litigiilor, între părțile implicate în litigiu, litigiul va fi înaintat către soluționare lor de către instanțele competente.

 

(Vazut de 92 ori, 1 vizite azi)