Comandă online, simplu, sigur şi rapid!

Regulament Concurs Livratori Tazz “Livreaza-ti cadoul Tazz by eMag”

24-Dec-2020, autor: Iasmina

Tombolă concurs “Livreaza-ti cadoul Tazz by eMag”

 

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

 

Tombola este organizată de:

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL cu sediul în Timisoara,  cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, și adresa de corespondență în Str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG., reprezentată prin Alin Serban, în calitate de director general, denumită în continuare Tazz by Emag.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

 

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

 

Tombola se va desfășura în orasele Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca in zilele 26, 27, 31 Decembrie, 2020 si 1, 2 Ianuarie, 2021 și presupune includerea automată a tuturor curierilor care livreaza cel putin o comanda in zilele anterior mentionate prin platforma Tazz by Emag.

 

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

 

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

Secțiunea 4. Mecanismul tombolei

 

Fiecare comanda livrata de catre curierii colaboratori pe platforma Tazz by eMag din orasele Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca in zilele si orele aferente programului de sarbatori, reprezinta un o sansa la extragerea din 4 ianuarie 2021. Comanda castigatoare va fi trasa la sorți prin random.org și castigatorii vor fi anunțati telefonic cel mai târziu pe data de 6 ianuarie 2021.

 

Program sarbatori:

 

  • 26 decembrie: 15:00-22:00
  • 27 decembrie: 08:00-22:00
  • 31 decembrie: 08:00-22:00
  • 1 ianuarie: 12:00-22:00
  • 2 ianuarie: 8:00 – 22:00

 

Secțiunea 5. Premiul tombolei

 

1 x Telefon mobil Samsung Galaxy S20 FE, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G pentru orasul Bucuresti

1 x Telefon mobil Samsung Galaxy S20 FE, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G pentru orasul Timisoara

1 x Telefon mobil Samsung Galaxy S20 FE, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G pentru orasul Cluj-Napoca

 

Valoarea totală a premiului: 7199.97 lei

 

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

 

Secțiunea 6. Desemnarea câștigătorului

 

Va fi desemnat un singur câștigător pentru fiecare oras.  Acesta  va fi tras la sorți prin random.org și va fi anunțat telefonic cel mai târziu pe data de 6 ianuarie 2021.

Pentru a fi validat acesta trebuie să răspundă la toate cerințele tombolei.

 

Secțiunea 7. Notificarea și predarea premiului

 

Câștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștință rezultatul până la data de  6 ianuarie 2021, după tragerea la sorți prin telefon. Prin participarea la tombola, participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga premiul concursului, identitatea câştigătorului şi câştigurile acordate să fie făcute publice şi/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia prestabilită prin același mecanism. Pentru primirea premiului, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie după buletin sau carte de identitate.

Premiul va fi trimis după data de 7 ianuarie 2021, prin curier.

 

Secțiunea 8. Încetarea tombolei

 

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 3 ianuarie 2021, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră , de natură a face imposibilă derularea.

 

Secțiunea 9. Regulamentul tombolei

 

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe blog.eucemananc.ro. Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate site-ul blog.eucemananc.ro.

 

Secțiunea 10. Litigii

 

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

 

Încheiat și semnat astăzi, 24 Decembrie 2020.

 

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

(Vazut de 941 ori, 1 vizite azi)