Comandă online, simplu, sigur şi rapid!

REGULAMENTUL CAMPANIEI ,,Bine Faci, Bun Primești cu Savori Românești”

14-Dec-2020, autor: Madalin Istrate

Art. 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI

Organizatorii campaniei ,,Bine Faci Bun Primești cu Savori Românești sunt HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, județul Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, societate care funcționează conform tuturor prevederilor legale în vigoare din România, denumită  în continuare Tazz by eMag și SC Distinct Operations SRL, cu sediul in București, Str. Izvorul Crisului, nr. 11, bl. A7, sc. D, ap. 48, camera 1, parter, sector 4, inmatriculata la ORC Bucuresti sub nr. J40/6827/2015, cod inregistrare fiscala 34613778, reprezentant al Restaurantului Hanu’ lui Manuc, localizat in Bucuresti, Str. Halelor 9–13, Sector 3.

 

Art. 2. DURATA CAMPANIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

Campania se desfășoară în perioada 10.12.2020-23.12.2020, prin intermediul platformei sau aplicației Tazz by eMAG, în orașul București.

 

Art. 3. PARTICIPANȚI ȘI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice care comandă, în limita stocului disponibil, unul dintre cele doua meniuri aflate in categoria “Bine Faci Bun Primești cu Savori Românești”, categorie special dedicata din pagina partenerului Hanu’ lui Manuc, cu livrare in orasul București, de pe site-ul tazz.ro sau din aplicatia Tazz by eMAG.

 

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice cu vârsta minimă legală de 16 ani (Participanti) care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore,  pentru a comanda, dintr-un cont Tazz deja existent la data începerii campaniei sau dintr-un cont nou creat, unul dintre cele doua meniuri aflate in categoria “Bine Faci Bun Primești cu Savori Românești”, categorie special dedicata din pagina partenerului Hanu’ lui Manuc, cu livrare in orasul București.

 

 

Art. 5. SCOPUL CAMPANIEI

Prin plasarea comenzilor pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, în perioada 10.12.2020-23.12.2020, constand in unul dintre cele doua meniuri aflate in categoria “Bine Faci Bun Primești cu Savori Românești”, categorie special dedicata din pagina partenerului Hanu’ lui Manuc, cu livrare in orasul București, in limita stocului disponibil, Participanții vor contribui la o donatie care va fi facuta de Organizatori catre Asociatia Zi de Bine.

Donatia se va face dupa incetarea campaniei, pentru sprijinirea scopului statutar al Asociatiei si va reprezenta  echivalentul in lei al unui procent de 40% din totalul incasarilor efectuate in cadrul acestei campanii.

Participarea la aceasta campanie nu presupune costuri suplimentare pentru Participanti.

 

Art. 6. REGULAMENT GENERAL

Prezenta campanie se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare pe teritoriul României și pe teritoriul Uniunii Europene (UE), respectând drepturile participanților.

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, in sectiunea pentru Campanii regulamente din website/app și la adresa din Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județ Timiș.

 

Art. 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Organizatorii declară că respectă, in calitate de operatori asociati, legislația română si europeană privind protecția datelor cu caracter  personal în desfășurarea prezentei campanii.

Datele personale ale Participanților la această campanie sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor. Prin participarea la această campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul și pe durata strict necesară organizării și desfășurării campaniei.

Participantul la campanie, în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro).

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări în legătură cu exercitarea drepturilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participantii pot contacta Organizatorii prin :

  • transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro
  • transmiterea unei solicitări scrise prin curier / poșta, la adresa: Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, județ Timiș, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

 

Art. 8. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Campania va înceta la data de 23.12.2020, existând posibilitatea de încetare înainte sau după această dată în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, conform legislației în vigoare, sau printr-o decizie a organizatorilor.

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorii decid de comun acord. De asemenea, Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si vor face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte, in sectiunea pentru Campanii regulamente din website/app https://tazz.ro/content-white/regulament_campanii

 

Art. 9. LITIGII

Dacă vor apărea litigii între Organizatori și Participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Într-un caz contrar, pentru soluționarea litigiilor, între părțile implicate în litigiu, litigiul va fi înaintat către soluționare lor de către instanțele competente.

 

Art. 10. CONTESTAȚII

Cererea scrisă a participantilor la Campanie in vederea sesizării Organizatorilor cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la adresele de corespondență ale Organizatorilor din Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județ Timiș,  respectiv București, Str. Izvorul Crisului, nr. 11, bl. A7, sc. D, ap. 48, camera 1, parter, sector 4, in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luată în considerare.

 

Art. 11. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorilor, acestia isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatori, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in sectiunea pentru Campanii regulamente din website/app https://tazz.ro/content-white/regulament_campanii si poate fi solicitat la adresele de corespondență ale Organizatorilor din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis, respectiv București, Str. Izvorul Crisului, nr. 11, bl. A7, sc. D, ap. 48, camera 1, parter, sector 4.

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

 

DISTINCT OPERATIONS SRL

(Vazut de 93 ori, 1 vizite azi)