Comandă online, simplu, sigur şi rapid!

Regulamentul campaniei „Joe Cadou”

23-Dec-2020, autor: Madalin Istrate

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei ,,Joe Cadou este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, județul Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, societate care funcționează conform tuturor prevederilor legale în vigoare din România, denumită  în continuare Tazz by eMag.

 

Art. 2. DURATA CAMPANIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

Campania se desfășoară în perioada 21.12.2020-23.12.2020, prin intermediul platformei sau aplicației Tazz by eMAG, în orașele  Timisoara, Bucuresti, Cluj-Napoca.

 

Art. 3. PARTICIPANȚI ȘI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice care comandă in perioada campaniei produse din categoria food, in valoare de minim 30 lei, cu livrare in orasele participante, de pe site-ul tazz.ro sau din aplicatia Tazz by eMAG, de la Partenerii care se găsesc înscriși în categoria “Promo/Cadou”.

 

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice cu vârsta minimă legală de 16 ani (Participanti) care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore,  pentru a plasa dintr-un cont Tazz deja existent la data începerii campaniei sau dintr-un cont nou creat, o comandă din categoria food, de minim 30 lei, la oricare Partener din categoria “Promo/Cadou”, cu livrare în orașele participante.

 

Art. 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru fiecare comandă din categoria food, de minim 30 lei, plasată pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, în perioada 21.12.2020-23.12.2020, in orasele Timisoara, Bucuresti, Cluj-Napoca, la Partenerii înscriși în categoria “Promo/Cadou”, participanții vor primi un baton napolitana marca Joe, în limita stocului disponibil, fără nici un alt cost.

Pentru a vedea lista acestor Parteneri, Participantul trebuie să selecteze categoria  “Promo/Cadou”.

 

Art. 6. REGULAMENT GENERAL

Prezenta campanie se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare pe teritoriul României și pe teritoriul Uniunii Europene (UE), respectând drepturile participanților.

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://tazz.ro/content-white/regulament_campanii și la adresa din Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județ Timiș.

Art. 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Datele personale ale participanților la această campanie sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor. Prin participarea la această campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul și pe durata strict necesară organizării și desfășurării campaniei.

Participantul la campanie, în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro).

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

  • transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro
  • transmiterea unei solicitări scrise prin curier / poșta, la adresa: Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, județ Timiș, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

Art. 8. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Campania va înceta la data de 23.12.2020, existând posibilitatea de încetare înainte sau după această dată în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, conform legislației în vigoare, sau printr-o decizie unilaterală a organizatorului.

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe https://tazz.ro/content-white/regulament_campanii

 

Art. 9. LITIGII

Dacă vor apărea litigii între www.tazz.ro, proprietatea SC HCL Online Advertising SRL și participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Într-un caz contrar, pentru soluționarea litigiilor, între părțile implicate în litigiu, litigiul va fi înaintat către soluționare lor de către instanțele competente.

 

Art. 10. CONTESTAȚII

Cererea scrisă a participantilor la Campanie in vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la adresa de corespondență a Organizatorului din Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județ Timiș,  in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luată în considerare.

 

Art. 11. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondență a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://tazz.ro/content-white/regulament_campanii.

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

(Vazut de 90 ori, 1 vizite azi)