Comandă online, simplu, sigur şi rapid!

REGULAMENTUL CAMPANIEI „Solidaritate în bucate”

18-Dec-2020, autor: Madalin Istrate

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “ Solidaritate în bucate” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107 și adresa de corespondență la punctul de lucru din Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, județul Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2856/2013, având cod de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz by eMAG.

 

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada 18.12.2020-31.01.2021, prin intermediul platformei sau aplicației Tazz by eMAG, in orasul Timisoara. 

 

Art. 3 PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice care comandă in perioada campaniei un produs/meniu, cu livrare in orasul Timisoara, de pe site-ul tazz.ro sau din aplicatia Tazz by eMAG, de la partenerii inscrisi in categoria ,,Solidaritate în bucate”.

 

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice cu vârsta minimă legală de 16 ani (Participanti) care accesează online site-ul tazz.ro sau aplicația mobilă Tazz by eMAG, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și AppStore,  pentru a plasa dintr-un cont Tazz deja existent la data începerii campaniei sau dintr-un cont nou creat, o comandă constand intr-un produs sau meniu in perioada campaniei, in orasul Timisoara, de la anumiti parteneri, care se regasesc inscrisi intr-o categorie denumita “Solidaritate în bucate”. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru fiecare comanda plasata constand intr-un produs/meniu, in perioada campaniei pe website-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz by eMAG, la anumiti parteneri care se regasesc inscrisi intr-o categorie denumita “Solidaritate în bucate”, in orasul Timisoara, participantii vor contribui la o donatie care va fi facuta de Organizator, sub forma acordarii de vouchere pentru sprijinirea personalului implicat in lupta cu Covid. Voucherele vor fi atribuite personalului medical, DSP, asistenti, voluntari, alte persoane implicate in lupta cu Covid si vor putea fi folosite de catre acestia pentru a plasa comenzi la partenerii din categoria dedicata “Solidaritate în bucate”.

 

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul https://blog.eucemananc.ro/regulamentul-campaniei-solidaritate-in-bucate si la adresa din Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr 5, județul Timiș.

 

Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe  https://blog.eucemananc.ro/regulamentul-campaniei-solidaritate-in-bucate/

 

Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei “Solidaritate în bucate”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro). Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin:

  • Transmiterea unui e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro
  • Transmiterea solicitarii in scris, prin curier / posta, la adresa din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 5, judet Timis

 

Art. 10 LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Timis.

 

Art. 11 CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus, nu va fi luata in considerare.

 

Art. 12 ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, judet Timis si se regaseste si pe website-ul https://blog.eucemananc.ro/regulamentul-campaniei-solidaritate-in-bucate

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL

(Vazut de 162 ori, 1 vizite azi)